Contrast
Font
8d931b381618eba62ff88f6dcc01e34c.jpg

ป.ป.ช. ร้อยเอ็ดร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 🔏

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนผู้เข้าชม: 22

09/06/2567
🔎 ป.ป.ช. ร้อยเอ็ดร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 🔏
🗓️ วันที่ 9 มิถุนายน 2567
🏫 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ​จังหวัด​ร้อยเอ็ด ได้ร่วมสังเกตการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศุกษาร้อยเอ็ด เขต 2
มีกลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชา และผู้เข้าสอบ ดังนี้
ภาค ก : คณิตศาสตร์ มีสิทธิสอบ 82 คน เข้าสอบ 79 คน , ภาษาไทย มีสิทธิสอบ 39 คน เข้าสอบ 37 คน , ภาษาอังกฤษ มีสิทธิสอบ 91 คน เข้าสอบ 87 คน , วิทยาศาสตร์ มีสิทธิสอบ 148 คน เข้าสอบ 141 คน , สังคมศึกษา มีสิทธิสอบ 107 คน เข้าสอบ 105 คน , พลศึกษา มีสิทธิสอบ 112 คน เข้าสอบ 104 คน , คอมพิวเตอร์ มีสิทธิสอบ 159 คน เข้าสอบ 157 คน , ประถมศึกษา/การประถมศึกษา มีสิทธิสอบ 15 คน เข้าสอบ 15 คน , ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา มีสิทธิสอบ 56 คน เข้าสอบ 55 คน
ภาค ข : คณิตศาสตร์ มีสิทธิสอบ 82 คน เข้าสอบ 79 คน , ภาษาไทย มีสิทธิสอบ 39 คน เข้าสอบ 37 คน , ภาษาอังกฤษ มีสิทธิสอบ 91 คน เข้าสอบ 87 คน , วิทยาศาสตร์ มีสิทธิสอบ 148 คน เข้าสอบ 141 คน , สังคมศึกษา มีสิทธิสอบ 107 คน เข้าสอบ 105 คน , พลศึกษา มีสิทธิสอบ 112 คน เข้าสอบ 104 คน , คอมพิวเตอร์ มีสิทธิสอบ 159 คน เข้าสอบ 157 คน , ประถมศึกษา/การประถมศึกษา มีสิทธิสอบ 15 คน เข้าสอบ 15 คน , ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา มีสิทธิสอบ 56 คน เข้าสอบ 54 คน
จากการที่ได้ร่วมสังเกตการณ์ ได้ข้อเท็จจริงว่าซองข้อสอบปิดสนิท ไม่พบการเปิดซองก่อนการสอบ
ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของผู้เข้าสอบแข่งขันและผู้สอบแข่งขัน เกี่ยวกับการดำเนินการในการสอบ ไม่พบพฤติกรรมการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 และโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ได้ดำเนินความสะดวกสบายเรื่องสถานที่สอบให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย