Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 216

20/03/2566
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี

Related