หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 

รายละเอียด (2) 47950965

           1. กรณีอนุญาตให้บริษัท เลแมนบราเดอร์ โฮลดิ้ง อิ้งค์ จำกัด เข้าร่วมประมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (FRA 02 – RM – A) โดยมิชอบ และ ปรส. ทำสัญญาขายมาตรฐานกับกองทุนรวมโกลบอลไทย พร๊อพเพอร์ตี้ โดยมิชอบ 
               เป็นเรื่องที่ศาลอาญาได้รับฟ้องในประเด็นเดียวกัน และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ต้องห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคำกล่าวหาในประเด็นนี้ขึ้นพิจารณาตามความในมาตรา ๘๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไม่ยกคำกล่าวหาขึ้นพิจารณา
 
           2. กรณี อนุญาตให้บริษัท โกลด์ แมนซาคส์ (เอเชีย) ไฟแนนซ์ จำกัด เข้าร่วมประมูลสินเชื่อธุรกิจกลุ่ม BL 19 , BL ๒๐, BL ๒๑ และ BL 22 โดยมิชอบและ ปรส. ทำสัญญาขายมาตรฐานกับกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล โดยมิชอบ
               จากการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าการประมูลขายสินเชื่อธุรกิจกลุ่ม BL19 , BL21 และ BL22 ให้แก่ บริษัท โกลด์ แมน ซาคส์ (เอเชีย) ไฟแนนซ์ จำกัด ผู้ชนะการประมูล และการทำสัญญาขายมาตรฐานกับโครงการจัดการกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล (ผู้ซื้อ) ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2542 เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 ประกอบพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประมวลรัษฎากร ข้อกล่าวหาไม่มีข้อมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป