หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

     ป.ป.ช. ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศ ฮ.ศ. 1436 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเกียรติจากจุฬาราชมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสถาบันและองค์กรมุสลิมทั่วประเทศไทย เข้าร่วมงานจัดบูธนิทรรศการ ภายในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1436 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
     ซึ่งในงานดังกล่าว นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร่วมรับโล่สนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางฯ อีกทั้งยังร่วมกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการและแจกรางวัลกับเยาวชนในการตอบคำถามเกี่ยวกับ สำนักงาน ป.ป.ช.
     ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมโร้ดโชว์ โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่(รถโมบาย) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. และร่วมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป