หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน (50 เขต กทม.) โดยมี รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการชี้แจงเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดย ดร. อุทิศ ขาวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งมีการเปิดเวทีเสวนาเรื่อง "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต" และมีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการ "เปิดประเด็นเรื่องคอร์รัปชัน" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมยกตัวอย่างปัญหาคอร์รัปชัน และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งมีตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจาก 50 เขต ในกทม. และตัวแทนจาก อสม. กว่า 150 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนนทบุรี 2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี