หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
ป.ป.ช. กาฬสินธุ์ จัดโครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน


share facebook
วันที่ 27 มี.ค. 2558

ป.ป.ช. กาฬสินธุ์ : ครอบครัว อปท. โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน

          เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ "กิจกรรมครอบครัว อปท. โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน" โดยมีจุดประสงค์ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดทั้งคนในครอบครัวได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของ ป.ป.ช. ในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (มาตรา ๑๐๐) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๑๐๓) กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมคือตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นและคู่สมรส รองผู้บริหารท้องถิ่นและคู่สมรส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น  ๑๘๐ คน โดยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดทั้งวัน โดยมีนายพิเชฐ พุ่มพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านการตรวจราชการ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓"