หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 นางณัชชา เกิดศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร้อมข้าราชการ ป.ป.ช. ร่วมงานแถลงข่าวและรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1-2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล) เป็นประธานการแถลงข่าวและมอบตราสัญลักษณ์ให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม และสื่อมวลชน นำไปประดับตกแต่งสถานที่ อาคารและสำนักงาน รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558