หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558  ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานยังพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา 09.00 น. พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก สำนักช่างสิบหมู่ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา 10.00 น. พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์