หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
     ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตหรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2558
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
แบบเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 (ระดับมัธยม อุมศึกษา และบุคคลทั่วไป)
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
ประกาศผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558