หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา


share facebook
วันที่ 19 พ.ค. 2558

      เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ได้เชิญชวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม และเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ทั้งนี้ในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๒๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก "นายไพศาล วิมลรัตน์” รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในช่วงเช้าจะมีการบรรยายเรื่อง "บทบาทและภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด” โดยนางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และเรื่อง "แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต” โดยนายวรยุทธ ช่วยณรงค์ อนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘ ช่วงบ่าย จะมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสมัครเข้าเป็น "เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันการทุจริต