หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
ภาพบรรยากาศโครงการสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประสานพลังการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด” 4 ภูมิภาค วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


share facebook
วันที่ 3 มิ.ย. 2558

                                                                       โครงการสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
                                                      "ประสานพลังการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด” 4 ภูมิภาค
                                                    วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
                   วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.00 น. นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ปฐมนิเทศ และชี้แจงรายละเอียดการสัมมนา  จากนั้นได้เริ่มการอภิปรายเรื่อง "มิติใหม่ในการสื่อสารกับการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต” โดย นางสุดฤทัย เลิศเกษม, รศ. อรุณีประภา หอมเศรษฐี, ดร. พรรณประภา อินทรวิทยนันท์, ดร. วันวิสาข์ ชูชนม์ ดำเนินการอภิปรายโดย ดร. ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน
                   วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.บรรยายเรื่อง "กระบวนทัศน์ในการทำงานระดับจังหวัด และการบูรณาการในการต่อต้านทุจริต” โดย นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  จากนั้นได้บรรยายเรื่อง "ข้อคำนึงของแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต” โดย ดร. อุทิศ ขาวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ฯและบรรยายเรื่อง "การรวมพลังชุมชน สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต” โดย นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านการตรวจราชการ)  
                   วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา ๐8.3๐น. เริ่มบรรยายพิเศษเรื่อง "พลังการสื่อสาร : แรงขับเคลื่อนสำคัญในการต่อต้านการทุจริต” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.