หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

          สำหรับการประกวดรางวัลช่อสะอาดและการจัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” กำหนดวันรับผลงานและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 255๘ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) เพื่อส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาของสำนักงาน ป.ป.ช. และส่งไปรษณีย์แบบจดหมายตอบรับไปยังสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๑๒ หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205