หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

      สำนักงาน ป.ป.ช. จัดงานแถลงข่าวรางวัลช่อสะอาดและประกวดสื่อป้องกันการทุจริต  เพื่อให้กำลังใจกับสื่อที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นปีที่ ๕ เพราะสื่อเปรียบเสมือน ผู้ชี้แนะทิศทางและแนวทางของสังคมที่สำคัญสถาบันหนึ่งที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขยายความคิดในเชิงป้องปรามให้เกิดกระแสขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนค่อย ๆ เริ่มฉุกคิดและลุกขึ้นมาต่อสู้กับการทุจริต อย่างจริงจัง เพื่อให้ภาพลักษณ์ของสังคมไทยในอนาคตใสสะอาดยิ่งขึ้น
      โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2558 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจสนับสนุนยกย่องบุคคล ที่มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ การประกวดรางวัลช่อสะอาดและการจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ในรูปแบบภาพยนต์สั้น หรือ แอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ" เพื่อให้เกิดจิตสำนึกให้มีทัศนคติและกระตุ้นจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยผู้เข้าประกวด 1 ทีม มีสมาชิกไม่เกิน 3 คน ผลงานต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558