หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

          24 มิถุนายน 2558 คณะทำงานรางวัลช่อสะอาด นำโดย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เยี่ยมสื่อมวลชนเพื่อเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หนือหน่วยงาน ที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผลงานโฆษณา ตลอดจนข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งเผยแพร่ทางสถานนีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ ที่เผยแพร่ในประเทศไทยเป็นวงกว้าง อันเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต