หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

                 วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี   ทั้งนี้นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้บรรยายในกิจกรรมเสริมความรู้เรื่อง "บทบาท อำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. และภารกิจด้านป้องกันการทุจริต" โดยภายในงานมีนิสิต นักศึกษา ร่วมงานมากกว่า 150 คน  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านป้องกันการทุจริตบรรลุเป้าหมายที่จะพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งเน้นให้เยาวชนรักษาประโยชน์สาธารณะ มีจิตอาสาในการสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป