หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

            วันนี้ (อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558) เวลา 8.45 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา" ณ ห้อง นนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี โดยมีการแนะนำหลักสูตรและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือสถานศึกษาในการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556- 2560) และความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี สำหรับนำไปใช้ในการอบรมเยาวชนตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ