หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
โครงการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยาวชนในสถานศึกษา


share facebook
วันที่ 15 ก.ค. 2558

         ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และภาคีความร่วมมือ ร่วมลงนาม MOU สร้างบุคคลต้นแบบด้านคุณงามความดี และขยายผลต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น (พี่สอนน้อง) ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยาวชนในสถานศึกษา  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดยได้รับเกียรติจากพลเอก วิทวัส รชตะนันท์  ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ พลเอก ศรุต  นาควัชระ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายอาสา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายพิเชฐ  พุ่มพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้