หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. ร่วมกับหอการค้าไทย มอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น” (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนกลไกบรรษัทภิบาลภาคธุรกิจเอกชน (๕ ภูมิภาค)


                เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ร่วมกับหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหอการค้าจังหวัด ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกลไกบรรษัทภิบาลภาคธุรกิจเอกชน (๕ ภูมิภาค) โดยร่วมจัดพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ (ภาคตะวันออก) ณ ห้อง พีเจ ๓๐๑ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวม

               การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นผู้มอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น" (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายคมสัน  เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และ นายสุนทร  ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีบริษัทที่ได้รับรางวัล ๓ ราย คือ ๑) บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด จังหวัดชลบุรี ๒) บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ๓) บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นได้มีการเสวนาในหัวข้อ "ธุรกิจโปร่งใส...คนไทยใจสะอาด” โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย น.ส.จันทร์จิรา  เสริมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัท พาราไดซ์ เพลส จำกัด นายวสุ  จันลิ้ม นักศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และ นายพัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา