หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

               วันนี้ (วันที่ 2 ธ.ค.58)  ณ ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส” โดยมีนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นางจุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแถลงข่าว
               นายวิษณุ เครืองาม  กล่าวว่า วันที่ 9 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันที่ องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีการจัดทำอนุสัญญาให้ประเทศต่างๆ กว่า 180 ประเทศลงนาม ทำข้อผูกพันจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการคอร์รัปชั่นว่าเป็นพิษภัยอย่างไรและเรื่องนี้เป็นบ่อเกิดของหลายปัญหา ในทุกระดับชั้น ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องระดับประเทศ เราจึงต้องดำเนินการให้ปัญหานี้หมดไป และการปราบปรามคอร์รัปชั่นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการมาตลอด อีกทั้งเป็นแผนในการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานสู่อนาคต
                นายสรรเสริญ พลเจียก กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันที่ 8-9 ธ.ค.นี้ มี 4 ข้อด้วยกัน คือ 1.เพื่อแสดงให้เห็นเจตจำนงของฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบว่ามีความมุ่นมั่นในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  2.เพื่อต้องการสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้น  3.ภารกิจหลักของ ป.ป.ช.คือการปราบปรามการทุจริตแต่จะสำเร็จไม่ได้หากไม่มีเครือข่าย จึงจัดงานนี้เพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้าร่วม  4.กิจกรรมภายในงานนี้ จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำเสนอด้วย ทั้งนี้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จะร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ประเทศไทยโปร่งใส...ได้อย่างไร" ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ ต่อมาในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะนำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล รวมถึงผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติจะแถลงสารเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ