หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

รัฐบาลไทย ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
       สืบเนื่องจาก รัฐบาลไทย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส” ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยในการไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตและกล้าที่จะยืนหยัดลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังซึ่งจะทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของสังคมไทยลดน้อยลง โดยคำนึงว่า หากยังปล่อยให้มีการทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ถึงเวลาแล้วที่คนในชาติต้องมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีในการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถชมนิทรรศการฯ และร่วมกิจกรรม Station ความรู้ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน ดังนี้
       ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. กิจกรรมโชว์วาที ญัตติ "ปัญหาการติดสินบนต้องประณามผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับ” โดย ตัวแทนนิสิต นักศึกษา กลุ่มอุดมศึกษาวาทศิลป์ กัณฑ์เทศน์ป้องกันการทุจริต โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การแสดงงิ้วธรรมศาสตร์ต้านคอร์รัปชัน เวลา 13.00 น. มีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงาน หลังจากนั้นเป็นการขับเสภาต้านคอร์รัปชัน เวลา 14.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ประเทศไทยโปร่งใส...ได้อย่างไร โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ บูรณาการความร่วมมือ สร้างประเทศไทยโปร่งใสโดย รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ นายประมนต์ สุธีวงศ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ดร. กมล รอดคล้าย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ดำเนินรายการโดย นายสมโภชน์ โตรักษา ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 (NACC Integrity Awards) และคอนเสิร์ตต้านคอร์รัปชัน จากศิลปิน AF
       ทั้งนี้ รายละเอียดผู้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 (NACC Integrity Awards) มีดังนี้ 1. กรมควบคุมโรค 2. กรมอนามัย 3. บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด รางวัลชมเชย คือ 1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด 5. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8. วิทยาลัยสันตพล 9. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 10. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 11. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน การแสดง เชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน และการแปรอักษร Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส เวลา 09.35 น. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น Mr.Jeremy Douglas UNODC Regional Representative Southeast Asia and the Pacificผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ แถลงสารเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เวลา 10.25 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถ่ายรูปเป็นเกียรติแก่ผู้ร่วมขับเคลื่อนสร้างสรรค์ผลงาน "สำนึกไทย ไม่โกง” และผู้นำเสนอประกายความคิดร่วมต่อต้านคอร์รัปชันดีเด่น (จำนวน 5 ประเภทผลงาน) ดังนี้ ประเภทที่ 1 ผลงานสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ "สำนึกไทย ไม่โกง” ประเภทที่ 2 ผลงานสร้างสรรค์คลิปรณรงค์ "สำนึกไทย ไม่โกง” ประเภทที่ 3 โรงเรียนต้นแบบแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เพื่อการขับเคลื่อน "โตไปไม่โกง” ประเภทที่ 4 ผลงานรางวัลนำเสนอประกวดประกายความคิดร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันดีเด่น ประเภทที่ 5 ผลงานรางวัล กล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้อง และในช่วงบ่ายชมการแสดงจินตลีลาต้านคอร์รัปชัน และละครเวทีต้านคอร์รัปชัน
      นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วย
      ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ NBT และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมดังกล่าวfด้วย โดยในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ถ่ายทอดสดระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. และในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ถ่ายทอดสดระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.
      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โดยดูจากผลที่มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ( Transparency Thailand) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนี ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปีนี้ยังมีหลายประเทศที่มีคะแนนต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง หรือได้คะแนนไม่เกิน 50 คะแนน จากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหา คอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกได้เห็น โดยทุกประเทศร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดขึ้นอย่างเป็นสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีกำหนดเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
      สำนักงาน ป.ป.ช. คาดหวังว่าความร่วมมือระหว่างองค์กรกับภาคีทุกภาคส่วนในการป้องกัน การทุจริตครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจาก การทุจริตคอร์รัปชันเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ อันจะส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทย (CPI) ถึง ๕๐ ในปี ๒๕๖๐