หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

         วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 12.30 - 16.30 น. ได้มีพิธีมอบรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีการแสดงฉ่อย จากเยาวชน และการเสวนา "พลังแห่งจรรยาบรรณ : The Power of Ethics" 
         เวลา 14.40 น. เข้าสู่พิธีมอบรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด (16 รางวัล), มอบประกาศเกียรติคุณโครงการลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ (โครงการ 1 บริษัท ดูแล 1 ชุมชน และโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน หอการค้าไทย ปี 2558) 20 รางวัล,  และพิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2558 (ภาคกลาง 3 รางวัล) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.