หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. ร่วมมอบรางวัลพิเศษด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ "กรุงไทย ยุววาณิช" ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ "กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2558 ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีเป้าหมายในอนาคตที่จะก้าวสู่การประกอบอาชีพในภาคธุรกิจเอกชนได้แสดงความสามารถในการนำเสนอแนวคิดในการประกอบธุรกิจจริงตามวิธีการและรูปแบบบริษัทจำกัด พร้อมทั้งปลูกฝังความเข้าใจและตระหนักในหลักการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง เหมาะสม คำนึงถึงจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลในการป้องกันปัญหาการทุจริตด้วย 

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบรางวัลพิเศษจากสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศของประธานกรรมการ ป.ป.ช. และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน  30,000 บาท  โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ดังนี้

1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ บริษัท หม้อน้อย จำกัด จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยการผลิตหม้อดินน้ำมันหอมระเหย

2) ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ บริษัท อูรักลาโว้ย ภูเก็ต จำกัด จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  โดยการบริการนำเที่ยวชุมชนพื้นเมืองภูเก็ต