Calendar

share facebook

โซนที่ 1 ลานสนุกคิด 
           ชวนน้องๆ ทุกคนตั้งคำถามกับสถานการณ์ทุจริตในชีวิตประจำวัน เช่น การฝากลูกเข้าศึกษาในโรงเรียน การลอกการบ้านเพื่อน การติดสินบนตำรวจเมื่อโดนจับไม่ให้ออกใบสั่ง เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เรามักจะเผลอคอร์รัปชันโดยไม่ทันได้คิดว่าจากเหตุการณ์เล็กๆ ที่เราคิดว่า ไม่เป็นไร แต่มันทำให้วัฒนธรรมคอร์รัปชัน กลายเป็นวัฒนธรรมหลักของสังคม
FONTSIZE