Calendar

share facebook

โซนที่ 2 เลือกทางเดิน 
             เลือกเส้นทาง เลือกภารกิจ ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับวัฒนธรรมคอร์รัปชัน ตัวเลขมากมายที่บอกข้อมูลในเชิงสถิติว่าจากการทุจริตเล็กน้อยที่เราคิดว่า ไม่เป็นไร วันนี้มันกำลังจะครอบงำสังคมไทยและคนไทยกำลังเห็นว่า โกงได้ไม่เป็นไรหรอก ไม่ใช่เรื่องผิด เป็นเรื่องปกติ ใครๆ เขาก็โกงกัน ไม่โกงกลายเป็นคนแปลก ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลือก จะให้วัฒนธรรมคอร์รัปชันครอบงำสังคมต่อไป หรือ จับมือกันลุกขึ้นมาต้านโกง
FONTSIZE