หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook
 
ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศเรื่อง การประกวดโครงการภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประชาสัมพันธ์การเปิดตัวพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานสะท้อนแนวคิดผ่านสื่อภาพถ่าย นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story หัวข้อ "ต้านโกง” ได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดภาพถ่ายฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ปรากฎตามไฟล์ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story ที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.