หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

                              การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับองค์กร สมาคม มูลนิธิด้านสื่อสารมวลชน
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
       สำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กรมประชาสัมพันธ์ โดย นายจำลอง สิงโตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) โดย รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อ "คนไทย” โดย นางสาวปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อ"คนไทย” สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด โดย นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรม แห่งประเทศไทย โดย นายไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) โดย นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย โดย นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย โดย นายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมี พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม