หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ผู้แทนกรมสอบสวน กระทรวงยุติธรรมไต้หวันเข้าพบประธาน ป.ป.ช.
      เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้นายจิรศักดิ์ จง (Mr. Chung, Chih-Ching) ผู้แทนจากกรมสอบสวน กระทรวงยุติธรรมไต้หวัน (Ministry of Justice Investigation Bureau, MJIB) เลขานุการฝ่ายกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือราชการร่วมกัน โดยมีพลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง และ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมหารือในโอกาสดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ กรมสอบสวน กระทรวงยุติธรรมไต้หวัน เป็นหน่วยงานหลักในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีภารกิจในลักษณะเดียวกับ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกรมสอบสวนฯ ไต้หวัน มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมไปถึงการทุจริตในการเลือกตั้งด้วย นอกจากการหารือในเรื่องของภารกิจของหน่วยงานทั้งสองแล้ว ผู้แทนไต้หวันยังได้ขอบคุณทางสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือไต้หวันเสมอมา และมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ สำนักงาน ป.ป.ช. ในคดีทุจริตที่เกี่ยวเนื่องกับไต้หวัน อันจะนำมาซึ่งการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองหน่วยงานต่อไปในอนาคต