หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
             23 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด โดยมี พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง และ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ( สนามบินน้ำ )
             สำหรับโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในด้านต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ การบริหารเชิงยุทธ์ บริการที่ดี บุคลิกภาพที่ดี การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และเรียนรู้กฎหมายและระเบียบใหม่ ๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และมีความสุขในการปฏิบัติงาน โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
เอกสารดาวน์โหลด
ผอจังหวัด