หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดโครงการ "กลาโหมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"
                  ในวันนี้ (6 มิถุนายน 2559) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดโครงการ "กลาโหมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน" โดยมี พลตรีสรชัช กลั่นการดี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกลาโหม และพลตรีธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการอบรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างกำลังพลของกระทรวงกลาโหม ระดับผู้บังคับการกรม ถึงผู้บังคับกองร้อยอิสระ และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในเขตพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก