หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. จัดประกวดการพูด ประจำปี 2559 หวังปลูกฝังเรื่องต่อต้านคนโกง
          สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย จัดพิธี เปิดการประกวดการพูด ประจำปี 2559 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงผลเสียหายภัยร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริต กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีค่านิยมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รณรงค์การ ต่อต้านทุจริต และร่วมสร้างภาพลักษณ์เยาวชนต้นแบบในความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการประกวดพูด ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก (ระดับภูมิภาค) ภาคกลาง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 2 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
           การประกวดการพูด ประจำปี 2559 เป็นกิจกรรมที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดขึ้นโดยในรอบคัดเลือก ได้กำหนดให้เยาวชนเลือกพูด ใน 1 หัวข้อ จากทั้งหมด 3 หัวข้อ คือ 1. รู้กลโกง ปราบคนโกง 2. ขจัดคอร์รัปชัน ฉันทำได้ 3. เพราะอะไรประเทศ ไม่โปร่งใส ซึ่งคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดการพูดระดับภูมิภาคจะคัดเลือก ผู้ชนะเลิศ ภูมิภาคละ 6 คน พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล
           สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน 2559 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดให้เหลือเพียง 6 คน และจะมีพิธีมอบรางวัล โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลในวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559