Calendar
ประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.


share facebook

ขอเชิญชวน น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมประชันความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในด้านการใช้ภาษา


การประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

เพื่อใช้เป็นชื่อทางการของมาสคอตประจำพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ร่วมสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2559

ติดตามรายละเอียดและใบสมัคร ทาง Link ด้านล่างเลยครับ

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
แบบฟอร์มส่งผลงาน2559
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์2559
แบบฟอร์มส่งผลงาน_MSword

FONTSIZE