หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebookวันที่ 19 กันยายน 2559 พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดพิธีและมอบใบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลต้นแบบ" ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

พร้อมกันนี้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้มอบรางวัล " รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจำกัดในการดำเนินงาน และนำไปสู่การจัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน โดยในปี 2559 นี้ มีบุคคลจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้รับรางวัล "บุคคลต้นแบบ" ได้รับรางวัลทั้งหมด 18 ราย และมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้รับรางวัลทั้งหมด 7 หน่วยงาน

ภายในงานเดียวกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ" กับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ , ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง , ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร , ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนางสาวชาดา สมบูรณ์ผล ผู้ประกาศ ข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้ดำเนินการเสวนา 

สำหรับพิธีมอบรางวัล "บุคคลต้นแบบ" และรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน" และการเสวนาในหัวข้อ " การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ"ในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน จัดขึ้นที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้านแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาถกฐาพิเศษในหัวข้อ " การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจไทยอย่างโปร่งใส" เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึงแนวทางที่รัฐบาลมุ่งหวังต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลไกสำคัญหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย