หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
เอกสารดาวน์โหลด
หนังสือ ที่ ปช 0021/ว 0171 ลว. 30 ก.ย. 59 เรื่อง ขอให้จัดทำรายงานประจำปีแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (15 หน่วยงาน)
หนังสือ ที่ ปช 0021/ว 0172 ว. 30 ก.ย. 59 เรื่อง ขอให้จัดทำรายงานประจำปีแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (20 กระทรวง)
รูปเล่ม รายงานประจำปีฯ
รูปเล่ม รายงานประจำปีฯ
ส่วนที่ 1 สำหรับ ศปท. สรุปภาพรวม
ส่วนที่ 2 สำหรับกรมหน่วยงานรายงาน ศปท.