หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน ป.ป.ช.

                  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559  ที่ผ่านมา พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยกรรมการ   ป.ป.ช. ได้แก่ นายปรีชา เลิศกมลมาศ นายณรงค์ รัฐอมฤต พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง พล.อ. บุณยวัจน์ เครือหงส์ ได้นำ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ที่เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน ป.ป.ช. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา 9 นาที

            สำหรับการประชุมในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2559  เป็นการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ... และผู้บริหารสำนักงาน ... ให้รับทราบร่วมกันเกี่ยวนโยบาย แนวทางการบริหารและเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการ ... ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการของผู้บริหารสำนักงาน ... อันเป็นการเพิ่ม ขีดความสามารถให้สำนักงาน ... มีความพร้อมในการทำหน้าที่ประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 ร่วมกับทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายต่อไป