หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE

share facebook
 
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม
หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”
(นยปส.) รุ่นที่ 8
ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2559 – 3 พฤศจิกายน 2559
ซึ่งขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดส่งหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ
ให้คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด
 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช.
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
 
โทร 02 528 4800 ต่อ 3017 , 6201 , 6202 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
โครงการ นยปส.รุ่นที่ 8
กำหนดการอบรม โครงการ นยปส. รุ่นที่ 8
ใบสมัคร ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ใบสมัคร ภาคเอกชน