หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นำกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช.  ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                  วันนี้ (19 ตุลาคม 2559) เวลา 08.45 น. พล.ต.อ วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.  ได้นำคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) เสร็จแล้วได้เดินทางไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสัตตมวาร (7 วัน) ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

                 ในการนี้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า นอกจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในส่วนกลาง ที่ได้ดำเนินการและจัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย ได้แก่ การลดธงครึ่งเสา ให้เจ้าหน้าที่ไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี การจัดโต๊ะหมู่บูชา การประดับผ้าระบายดำสลับขาว การลงนามถวายความอาลัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดได้ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการกับทางจังหวัดในลักษณะเดียวกันด้วย

                สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างจัดพิมพ์หนังสือรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและหนังสือซื่อสัตย์สุจริตตามรอยพ่อ  ซึ่งมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ตอนหนึ่งจากหลายๆ ตอนที่ข้าราชการสมควรน้อมนำไปปฏิบัติด้วยความสุจริตจริงใจ "ความสุข  ความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น...” รวมทั้งให้มีการจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้