หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. จับมือ สอศ. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่ 12 มกราคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการป้องกันการทุจริต ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้สามารถไปใช้ประกอบการสอนให้เกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)