หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประชุมทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 - 2564 ) กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ