หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามหนังสือที่ ปช 0004/ว0079 ลว 2 พ.ย. 61
 
 

ประกาศผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564
เพิ่มเติม (วันที่ 2 ตุลาคม 2561)  
 

 
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)
ตัวอย่างโครงการ/แบบประเมินตนเอง SAR
 
 
 


ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

 
ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560
                         
 ดาวน์โหลด "ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช." คลิกที่ปุ่ม
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. จำแนกรายจังหวัด สามารถดาวน์โหลดได้ดังรายชื่อด้านล่างนี้ 
 
เอกสารดาวน์โหลด
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดกาฬสินธุ์
4. จังหวัดกำแพงเพชร
5. จังหวัดขอนแก่น
6. จังหวัดจันทบุรี
7. จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. จังหวัดชลบุรี
9. จังหวัดชัยนาท
10. จังหวัดชัยภูมิ
11. จังหวัดชุมพร
12. จังหวัดเชียงราย
13. จังหวัดเชียงใหม่
14. จังหวัดตรัง
15. จังหวัดตราด
16. จังหวัดตาก
17. จังหวัดนครนายก
18. จังหวัดนครปฐม
19. จังหวัดนครพนม
20. จังหวัดนครราชสีมา
21. จังหวัดนครศรีธรรมราช
22. จังหวัดนครสวรรค์
23. จังหวัดนนทบุรี
24. จังหวัดนราธิวาส
25. จังหวัดน่าน
26. จังหวัดบึงกาฬ
27. จังหวัดบุรีรัมย์
28. จังหวัดปทุมธานี
29. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30. จังหวัดปราจีนบุรี
31. จังหวัดปัตตานี
32. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33. จังหวัดพะเยา
34. จังหวัดพังงา
35. จังหวัดพัทลุง
36. จังงหวัดพิจิตร
37. จังหวัดพิษณุโลก
38. จังหวัดเพชรบุรี
39. จังหวัดเพชรบูรณ์
40. จังหวัดแพร่
41. จังหวัดภูเก็ต
42. จังหวัดมหาสารคาม
43. จังหวัดมุกดาหาร
44. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
45. จังหวัดยโสธร
46. จังหวัดยะลา
47. จังหวัดร้อยเอ็ด
48. จังหวัดระนอง
49. จังหวัดระยอง
50. จังหวัดราชบุรี
51. จังหวัดลพบุรี
52. จังหวัดลำปาง
53. จังหวัดลำพูน
54. จังหวัดเลย
55. จังหวัดศรีสะเกษ
56. จังหวัดสกลนคร
57. จังหวัดสงขลา
58. จังหวัดสตูล
59. จังหวัดสมุทรปราการ
60. จังหวัดสมุทรสงคราม
61. จังหวัดสมุทรสาคร
62. จังหวัดสระแก้ว
63. จังหวัดสระบุรี
64. จังหวัดสิงห์บุรี
65. จังหวัดสุโขทัย
66. จังหวัดสุพรรณบุรี
67. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
68. จังหวัดสุุรินทร์
69. จังหวัดหนองคาย
70. จังหวัดหนองบัวลำภู
71. จังหวัดอ่างทอง
72. จังหวัดอำนาจเจริญ
73. จังหวัดอุดรธานี
74. จังหวัดอุตรดิตถ์
75. จังหวัดอุทัยธานี
76. จังหวัดอุบลราชธานี
77. กรุงเทพมหานคร