หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook


วันนี้ (3 พ.ค. 60) เวลา 09.00-12.00 น. รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ และทีมงาน ได้เผยแพร่ความรู้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ให้แก่หน่วยงานภาคเอกชน ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. อ.เมือง จ.นนทบุรี