หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
??????????????? ?.?.?.
????????? ?.?.?.?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????
?????????????????
FAQ
87.5 MHz

share facebook
 
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
 
หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา

ชื่อหนังสือ

ดาวน์โหลด

1. สาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
2. หนังสือคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา  
3. หนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา