หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)


share facebook
 


เอกสารดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (บทสรุปผู้บริหาร ภาษาไทย)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (บทสรุปผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (บทสรุปผู้บริหาร ภาษาจีน)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (บทสรุปผู้บริหาร ภาษาญี่ปุ่น)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (4 ภาษา ไทย/อังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (ภาษาไทย)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (ภาษาอังกฤษ)