แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) Zero Tolerance      9 ธันวาคม 2560 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล Zero Tolerance กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ปีนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต zero tolerance" โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมมอบรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Award) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินสูงสุดในปีงบประมาณ 2559 ถึง 2560 จำนวน 14 รางวัล และรางวัลการประกวดคำขวัญให้แก่จังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี