หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 8-4/2560

    วันนี้ (25 ธันวาคม 2560) พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 8-4/2560 ณ ห้องนนทบุรี 3 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) โดยการประชุมครั้งนี้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)