หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ
รายละเอียด: นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการฯ ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ เข้าใจ เข้าถึง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 2 ยังได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง โรงแยกก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2560