หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "บทบาทเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต"

นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ได้บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "บทบาทเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต" ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนบูรณาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นระหวางวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก