หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
เอกสารดาวน์โหลด
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based : EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการประเมินส่วนราชการระดับจังหวัด
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการประเมินส่วนราชการระดับจังหวัด
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการประเมินส่วนราชการระดับจังหวัด
PowerPoint ประกอบการประชุม Conference สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
คู่มืิอการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำอธิบาย EBIT เพิ่มเติม (ระดับจังหวัด)
คำอธิบาย IIT และ EIT เพิ่มเติม (ระดับจังหวัด)