หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช.จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมบันเทิงร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการออกแบบและบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตในผลงานสร้างสรรค์ของตน เพื่อให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์ โดยกำหนดประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วม สำนักงาน ป.ป.ช. และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

    ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวรายงานและหลังจากนั้น  พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ” ต่อด้วยการอภิปราย เรื่อง "การสร้างการรับรู้ของประชาชนผ่านสื่ออุตสาหกรรมบันเทิง” โดย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. คุณจิตรลดา ดิษยนันทน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จํากัด นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

     การจัดการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐที่จะร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามแนวทางยุทธศาสตร์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมบันเทิงกับหน่วยงานของรัฐ โดยใช้ความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กรร่วมกัน เพื่อเสริมพลังให้การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาครัฐมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินงบประมาณและเกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อประเทศแล้ว ยังเป็นการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ต้องการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืนด้วย


เอกสารดาวน์โหลด
ป.ป.ช. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วม ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง