หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
เนื่องจาก Internet Explorer บางเวอร์ชั่นจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
แนะนำให้เข้าสู่ระบบด้วย Google Chrome, FireFox แทน

สามารถเข้าใช้งานระบบโดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง
*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดส่งแผน ปี พ.ศ. 2562 - 2564 และยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ เนื่องจากยังไม่มีผลการประเมินแผนฯ 
ให้รอผลการประเมินแผนฯ จากสำนักงาน ป.ป.ช.
จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้*

ข้อมูลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รหัสผู้ใช้งาน (Username) ใช้เข้าระบบ e-PlanNACC เป็นรหัส Info (รหัสตัวเลข 7 หลัก) ที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้
หากไม่ทราบ กรุณาตรวจสอบได้จากการ
ค้นหารหัสผู้ใช้งาน (Username)
โดยเข้าเว็บไซต์นี้ www.dla.go.th/servlet/InfoServlet

 

 
 กรณีใช้งานระบบแล้วพบปัญหา เช่น บันทึกข้อมูลไม่ได้, หน้าจอระบบค้าง
ติดต่อ นายณัฐกร เมืองแก้ว เบอร์ 02 528 4800 ต่อ 3408

 กรณีสอบถามการใช้งานระบบ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล และรายงานผล
ติดต่อได้ที่ นายสภาเทพ อวยสวัสดิ์ เบอร์ 02 528 4800 ต่อ 7122 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)


ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ดังนี้ประจำปีงบประมาณ 2561

  • ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 - มี.ค. 61 ภายใน เม.ย. 61

(บันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป)

  • ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน เม.ย. 61 - ก.ย. 61 ภายใน ต.ค. 61
ประจำปีงบประมาณ 2562
  • ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ภายใน เม.ย. 62
  • ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน เม.ย. 62 - ก.ย. 62 ภายใน ต.ค. 62
ประจำปีงบประมาณ 2563
  • ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ภายใน เม.ย. 63
  • ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน เม.ย. 63 - ก.ย. 63 ภายใน ต.ค. 63
ประจำปีงบประมาณ 2564
  • ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงาน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 ภายใน เม.ย. 64
  • ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน เม.ย. 64 - ก.ย. 64 ภายใน ต.ค. 64


เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารแนบ ปช.0004/0052