หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วม โครงการคลินิก ITA

 

โครงการคลินิก ITA เป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบรอบและลงทะเบียนผ่านระบบ รายละเอียดตามลิงค์แนบ

Link สำหรับลงทะเบียน
https://goo.gl/forms/W7zEpvWwsmSRRoz12